Logo

  Toledot

  Explore " Toledot" with insightful episodes like "God Formed Man", "Esau Is Edom", "Intro/In The Beginning", "Parashat Toledot met Arnold Visscher" and "Parashat Toldot met Robert Berns" from podcasts like ""Bereans of Trinity", "Bereans of Trinity", "Bereans of Trinity", "Radio Israel NL" and "Radio Israel NL"" and more!

  Episodes (6)

  God Formed Man

  God Formed Man
  The first “toledot” of Genesis. The difference between the first two chapters of Genesis. How the world used to be. How did we get into the human predicament? The two components in the creation of man. When God created Paradise. When God brought Adam to the Garden.

  Esau Is Edom

  Esau Is Edom
  This lesson includes a review of the toledots of Genesis and how they provide a structure and plan for the book. The toledot of Esau amounts to a short diversion from the chief plan of the book, yet it provides us with important information. What is the importance of this account? Why does the narrator stress that Esau "is Edom?" How does the seed of woman differ from the seed of the serpent? What's wrong with the saying that "a bird in the hand is worth two in the bush?" What are the three wrong choices that Esau made? (56 min.)

  Parashat Toldot met Robert Berns

  Parashat Toldot met Robert Berns

  Inleiding op Parashat Toldot Genesis 25: 19 – 28:9, Maleachi 1:1 – 2: 7 en Romeinen 9:6-15.

  Waarom zijn de wegen van Ezau en die van Jakob zo anders? Waarom mist Ezau die als eerste van de tweeling geboren wordt zowel het eerstgeboorterecht als de zegen?

  Het belang van horen, gehoor geven, leren gehoorzamen komt in de levens van Abraham, Izaak en Jakob naar voren. Ezau geeft uit onverschilligheid geen gehoor, hij houdt zich doof.

  Gehoorzaamheid leidt tot zegen. De zegen kan echter anderen jaloers maken en lijden met zich meebrengen. Wanneer het je echter te doen is om Degene Die jou zegent zul je een getuigenis in de gewetens en harten van je naasten achter laten. Zelfs de Messias heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Laten wij het voorbeeld van onze oudste broeder, de Eerstgeborene van de Vader leren volgen.

  Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

  Shalom,


  Presentatie: Robert Berns

  Onderwerpen: Parashat, Robert Berns, Toldot

  « Over vergeving gesproken

  Support the show

  Parashat Toledot (geslachten)

  Parashat Toledot (geslachten)

  We lezen in Gen. 25:19-28:9 en Maleachi 1:1-2:7

  Het woord Toledot komt 11 keer in het boek Genesis voor en het evangelie van Mattheüs vangt met dit woord in het Grieks aan “genos”. Afhankelijk van de context vertaalt men het met de geschiedenis van, het geslacht of de verwekking van, de wordingen, de geboorte of het ontstaan van, de ontwikkeling van e.d.

  Gen.2:4 Dit zijn de geboorten, de geschiedenissen van de hemel en van de aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en de hemel maakte. Op welke wijze? Jesaja 45: 18-22 zegt daarover: Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; Hij heeft haar niet ledig geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander.

  En toch luiden de eerste verzen in het Hebreeuws:

  Lees meer...

  Support the show